vyzkoušejte týden zdarma

Lidské tělo a jeho pohybové schopnosti Zpět na seznam článků

Než se zaměříme na jednotlivé motorické schopnosti, jimiž je člověk vybaven, je vhodné si tento termín nejprve vysvětlit.

Pohybové schopnosti jsou vnitřní biologické předpoklady k pohybové činnosti. Jedná se o sjednocené působení systémů v těle člověka. Patří sem tedy nejenom síla a vytrvalost, rychlost či obratnost, ale také orgánové soustavy, které mají na pohyb výrazný vliv (dýchací soustava, trávicí soustava, aj.).

Dělení pohybových schopností

Obecně můžeme pohybové schopnosti rozdělit do tří skupin:

 • Kondiční (silové, rychlostní, vytrvalostní) – ovlivňovány především energetickými procesy
 • Koordinační (silové, rychlostní, flexibilní) – ovlivňovány zejména řídícími a regulačními procesy
 • Hybridní – kombinace dvou výše zmíněných

 

V tomto článku se blíže zaměříme právě na kondiční pohybové schopnosti.

Kondiční pohybové schopnosti

Jak už bylo zmíněno výše, kondiční motorické schopnosti se dále dělí na:

Silové

Silou se rozumí taková pohybová schopnost, kterou lze snést, překonat nebo zpomalit odpor kladený stahujícím se svalům. Síla může být absolutní, výbušná nebo vytrvalostní.

Silové schopnosti jsou klíčové pro mnohá sportovní odvětví. Geneticky jsou do značné míry podmíněny, pravidelným tréninkem je však lze výrazně zlepšovat.

Rychlostní

Pro tyto pohyby je charakteristická maximální rychlost v co nejkratší časovém úseku.

Prochází těmito fázemi:

 • reakční – pohyb na samém počátku
 • acyklická – nejvyšší dosažená rychlost jednotlivých pohybů
 • cyklická – vysoká frekvence opakujících se pohybů

Vytrvalostní

Vytrvalost jako pohybová schopnost umožňuje vykonat pohyb v delším časovém horizontu, a to za různého stupně intenzity bez poklesu výkonu.

Mezi takové projevy vytrvalostních pohybových schopností patří:

Stupně vytrvalosti

 • dlouhodobá vytrvalost – trvající déle jak 10 minut. K únavě nejčastěji dochází vyčerpáním zdrojů energie.
 • střednědobá vytrvalost – trvající v rozmezí 8-10 minut. K únavě dochází vyčerpáním glykogenu.
 • krátkodobá vytrvalost – trvající cca 2-3 minuty. K únavě dochází zpravidla rychlým nahromaděním kyseliny mléčné.
 • rychlostní vytrvalost – trvá nejdéle 20-30 sekund. Dobu konání ovlivňují jak energetické zdroje, tak činnost nervové soustavy.

Co si přečíst dál?

Plavání a jeho vliv na zdraví

Proč si zamilovat plavání? Tento sport zlepší vaši kondici i zdraví. Plavání má pozitivní vliv na srdeční činnost, klouby a […]

Potraviny zdravé pouze na pohled

Vypadají jako zdravé, ale opak je pravdou. Obsahují nadbytek jednoduchých cukrů, nasycených tuků a jiných látek, které zdraví jednoznačně škodí. Možná […]

Co nedělat, když chcete zhubnout

Zdravé a úspěšné hubnutí vyžaduje odhodlání, soustředění, motivaci, odříkání a rozhodnutí držet se určeného plánu. Na cestě za vysněnou postavou je […]

 1. 1. Vyplníte formulář
 2. 2. Zavoláme Vám a potvrdíme termín první lekce
 3. 3. Přijdete si zacvičit

Všechny články Přečtěte si

Plavání a jeho vliv na zdraví

Proč si zamilovat plavání? Tento sport zlepší vaši kondici i zdraví. Plavání má pozitivní vliv na srdeční činnost, klouby a […]

Potraviny zdravé pouze na pohled

Vypadají jako zdravé, ale opak je pravdou. Obsahují nadbytek jednoduchých cukrů, nasycených tuků a jiných látek, které zdraví jednoznačně škodí. Možná […]

Contours Fitness Club pro ženy v médiích